Leder du efter information på danske virksomheder?

Gratis adgang til virksomhedsdata

- Udfyld formularen og få en prøveadgang med det samme
Indtast max 8 tal

Vilkår

Få oplysninger om danske selskaber

- prøv vores online erhvervsdatabasen gratis i 5 dage

Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvordan det går det danske erhvervsliv? Måske er der en bestemt branche, du er interesseret i? Skal du finde nye kunder, eller vil du bare gerne kende en virksomheds årsresultat, egenkapital og kreditværdighed? 

Navne & Numre® Erhverv er erhvervslivets informationsunivers, som giver dig adgang til informationer om alle danske virksomheder. 

Tjek alle danske selskaber ud og:

  • få et godt vidensgrundlag og træf bedre beslutninger om dine kunder og samarbejdspartnere
  • find frem til den helt rigtige målgruppe og opnå en bedre ROI på dine marketingkampagner
  • få dyb indsigt i dine kunders forretning med de seneste 5 års nøgletal og regnskaber og mindsk tab på dårlige betalere
  • se danske virksomhedslederes aktiviteter og relationer
  • få unik viden om danske erhvervsejendomme
  • brug overvågningsfunktionen til at få de nyeste ændringer på kunder direkte i din indbakke

NNE_10 omraader

Skab succes med Navne & Numre® Erhverv 
Hent "10 succes områder"

I prøveperioden får du gratis adgang til 25 søgninger. De 5 dages prøveperiode er uden efterfølgende binding.