26-08-2011

Innovation

NN Markedsdata bruger sit netværk til innovation
Innovation er på alles læber. Men hvordan griber man bedst muligt en innovationsproces an? Og hvem skal inddrages? Både kunder og leverandører besidder en indsigt i markedets forudsætninger og behov, som kan vise sig afgørende for innovationssucces.

Innovationsdag skaber synergi
I NN Markedsdata har vi taget Regeringens mål om mere innovation i dansk erhvervsliv op, og inviterede derfor en række kunder og leverandører til et heldags innovationsmøde.

"Mange virksomheder er desværre indadvendte i deres innovation, og mit håb er derfor, at vi, ved at bringe virksomhed, kunder og leverandører sammen, skaber et forum, der kan generere de bedste idéer til produkt- og forretningsudvikling", udtaler Sune Andersen, der er chef for produkter og markedsføring i NN Markedsdata.

Innovationsdagen er et billede på, hvordan virksomheder kan forretningsudvikle ved at kigge uden for de daglige rammer. I mødet mellem virksomhed, kunder og leverandører opnår virksomheden en slags treenighed med input fra hele dens værdisystem.

"Det er min erfaring, at vi ved at samle forskellige aktører opnår nogle synergier med et idépotentiale, der langt overstiger NN Markedsdatas egne innovationsovervejelser", uddyber Sune.

Kvalificeret processtyring er en forudsætning
NN Markedsdatas innovationsdag blev guidet af Kristina Risom Jespersen, der er indehaver af konsulentfirmaet Innovation Consult, og som desuden er lektor i innovation og produktudvikling ved institut for økonomi, Århus Universitet. Hun er ikke i tvivl om, at NN Markedsdata har grebet innovationsprocessen rigtigt an.

"En innovationsdag er et vigtigt grundlag for den videre strategiske innovationsproces. Det er vanskeligt for virksomheder selv at facilitere kreative workhops. Det er langt nemmere for en ekstern aktør at lede dagen og fastholde det kreative fokus i idégenereringen", fastslår hun.

En innovationsdag er virksomhedens mulighed for, sammen med sit netværk, at afsøge hvilke muligheder for innovation, der foreligger. Ved at inddrage en ekspert til at lede dem igennem dagen, kunne vi i NN Markedsdata lægge de daglige kasketter og fokusere på at finde frem til spændende innovationsmuligheder.

Vi glæder os nu til at samle op på de gode idéer og tilbyde vores brugere en række endnu bedre produkter.