30-01-2014

Overdreven frygt for annoncehajer hæmmer vækst

4 ud af 10 nystartede virksomheder frabeder sig at blive kontaktet af sælgere fra andre virksomheder. Det er seks gange så mange som for to år siden, viser vores tal, og udviklingen er ”bekymrende”.

Når en nystartet virksomhed oprettes i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) skal ejeren tage stilling til, om virksomheden skal reklamebeskyttes. Reklamebeskyttelsen indebærer, at sælgere og rådgivere fra andre virksomheder ikke må henvende sig til virksomheden og sælge alt lige fra avisabonnementer og forsikringer til konsulentydelser.

I oktober 2011 valgte blot seks procent af alle nystartede virksomheder at reklamebeskytte sig.  I oktober 2013 var tallet steget til 38 procent, viser vores undersøgelse.

Det er en bekymrende udvikling, siger NN Markedsdatas adm. direktør Ivan Jæger Christiansen. -'De fleste virksomheder lever af at sælge produkter eller serviceydelser til andre virksomheder. Derfor kan det gå hen at blive et alvorligt samfundsmæssigt problem.

Ivan

Fremskriver vi tendensen, står vi inden længe i en situation, hvor en meget stor del af danske virksomheder ikke ønsker at blive kontaktet af andre virksomheder – til trods for, at de selv gerne vil have mulighed for at sælge deres produkter - Sådan en udvikling vil hæmme samhandlen mellem danske virksomheder og i sidste ende gå ud over væksten.
Ivan Jæger Christiansen

CVR har et ansvar

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – som har ansvaret for CVR –  bærer en del af ansvaret for, at så mange nystartede virksomheder vælger at reklamebeskytte sig, mener Ivan Jæger Christiansen.

I 2012 ændrede styrelsen sin formulering om, hvad reklamebeskyttelsen indebærer, så der nu står: ”Reklamebeskyttelsen indebærer, at andre virksomheder ikke må kontakte virksomheden i form af reklamehenvendelser og opsøgende salg (eksempelvis anoncesalg)”.

Men den formulering skaber en overdreven frygt for annoncehajer, som slet ikke står mål med de negative konsekvenser, som reklamebeskyttelsen har for samhandlen.  

 - Der er lige nu registreret 721.266 virksomheder i normal drift i Danmark. Heraf er kun 227 registreret som udgiver af aviser og eller dagblade. Annoncesalg udgør altså en nærmest ubetydelig del af den samhandel mellem danske virksomheder, og det er derfor også helt urimeligt at bruge frygten for annoncehajer til  at stoppe handlen mellem danske virksomheder, siger Ivan Jæger Christiansen.

Kan komme til at bryde loven

Hos brancheforeningen Forsikring & Pension har man også lagt mærke til, at flere og flere nystartede virksomheder frabeder sig kontakt fra andre virksomheder. Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør i Skadesforsikring hos Forsikring & Pension, er enig med Ivan Jæger Christiansen i, at udviklingen kan få konsekvenser for samhandlen og væksten i samfundet og peger samtidig på, at det også kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte nystartede virksomhed.

 - Særligt mindre virksomheder er ikke altid opmærksomme på deres forsikringsbehov. Derfor er det uheldigt, at forsikringsbranchen i stigende omfang ikke kan gøre virksomhederne opmærksomme på deres behov. Flere forsikringer er eksempelvis lovpligtige, siger Hans Reymann-Carlsen.