21-02-2013

Værdifuld viden om danske ejendomme

Mere succes i salgsarbejdet
Relevans og præcision er afgørende for succes i salgsarbejdet. Jo mere præcist man kan ramme sin målgruppe med et relevant budskab, desto større er sandsynligheden for, at indsatsen bærer frugt. Men hidtil har det oftest været forbundet med en stor arbejdsindsats, hvis en præcis udvælgelse af kundeemner strakte sig ud over de mere gængse udvælgelseskriterier som geografi, branche og antal ansatte.

Forestil dig dette:
En virksomhed, der arbejder med investering i ejendomme, vil gerne finde nye emner på Sjælland. Kravene til emner er, at ejendommene max. må indeholde 50% erhverv, være opført i perioden 1985 til 2005, være beliggende i byer med mere end 20.000 indbyggere og have en offentlig vurdering på max. kr. 65 mio. Med NN Markedsdatas nye produkt Ejendomsdata i Navne & Numre® Erhverv kan du nu med få klik foretage en segmentering på basis af ovenstående kriterier, og trække en liste med alle relevante data på emner, der matcher ovenstående.

Mere effektiv markedsføring
Ejendomsdata i Navne & Numre® Erhverv vil gøre livet lettere for mange marketing- og salgsmedarbejdere, og åbne døren for langt bedre kampagneøkonomi end tidligere. Med det nye produkt kan du nemlig foretage intelligente søgninger og segmentere endnu mere finmasket efter kriterier, der relaterer sig til adfærd, behov og forbrug. Virkeligheden er jo sådan, at selv når to virksomheder i samme branche og med samme antal medarbejdere på mange måder ligner hinanden til forveksling, så kan den ene være et oplagt kundeemne – og den anden langt fra.

Værdifuld viden til dine kundedata
Fordelene ved Ejendomsdata i Navne & Numre® Erhverv kan i princippet udnyttes af alle, der arbejder med opsøgende salg. Men for dem, der også arbejder professionelt med mersalg til eksisterende kunder, er der meget at hente. Det kan være virksomheden, der har mange kunder og et behov for på en nem og struktureret måde, at skaffe mere og specifik viden om hver enkelt. Viden, der kan bruges til at lære kunderne bedre at kende, og som aktivt kan bruges til mersalg eller bedre service.

Interesseret?
Vil du vide mere om data på danske erhvervsejendomme? Bestil en GRATIS prøveadgang til Navne & Numre® Erhverv,  eller book et møde med en af vores konsulenter.