Aarhus

Aarhus Kommune

Lars Mattson, konsulent i Business, Aarhus Kommune

- Målet med den strategiske erhvervsudvikling i Aarhus Kommune er at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser i kommunen. For at have fingeren på pulsen i forhold til erhvervsudviklingen og være i stand til at levere mere kvalificeret rådgivning til det politiske system, udarbejder NN Markedsdata en månedlig analyse af erhvervsudviklingen i Aarhus.

Analyserne gør os i stand til at reagere på mulige tendenser hurtigere. Eksempelvis i forhold til, hvad det er for en type virksomheder der flytter til kommunen eller hvilke brancher, der vækster hurtigst – i øjeblikket er det blandt andet fødevarebranchen, vindenergi, IT og modebranchen. Den viden har vi pludselig mulighed for at videreformidle hurtigt, så politikerne kan handle på et oplyst grundlag og træffe kvalificerede beslutninger.

Analyserne giver os i det hele taget et godt øjebliksbillede over hvilken type virksomheder, der giver størst beskæftigelse i Aarhus Kommune. Aarhus er jo kendt som en universitetsby og en by for vidensvirksomheder, men vi er faktisk også den kommune i Danmark, der har den højeste andel af industriarbejdspladser, og det skal vi jo også tage højde for i erhvervsudviklingen.