Fk Distribution 

FK Distribution

Gitte Springborg, Analysechef 

FK Distribution er Danmarks største private distributionsvirksomhed indenfor forbrugerkontakt via husstandsomdeling og digitale løsninger. Gennem vores mange forskelligartede produkter hjælper vi virksomheder med at komme i kontakt med forbrugerne dér, hvor de er. 

Sammen med NN Markedsdata sikrer vi vores kunder viden om alle danske husstande. Og med segmenteringsværktøjet Cameo planlægger vi målrettet distribution og reklameomdeling. Vi har forhandlet Cameo data siden 2012, og værktøjet er en del af vores produktportefølje. Med det intelligente segmenteringsredskab kan vi tilbyde vores kunder de bedste distributionsløsninger. Og vi kan rådgive om, hvordan vores kunder rammer deres målgrupper mest præcist.

Cameo inddeler alle danske husstande i 100*100 meter celler på et Danmarkskort. Husstandene inddeles i 37 forskellige Cameo forbrugertyper, som er baseret på demografi, geografi, holdninger og adfærd.

Men unik viden om forbrugerne finder vi i samarbejde med vores kunder, de forbrugertyper, som er potentielle segmenter og dem, som ligger uden for kundens målgruppe. Vi kan så ud fra typeplaceringerne finde de husstande, hvor forbrugerne med stor sandsynlighed vil finde reklame- og tilbudsaviserne interessante.