FGT

Flintholm Global Telemarketing A/S

Michael Flintholm, Direktør

- Flintholm Global Telemarketing – i daglig tale FGT – anvender i vid udstrækning NN Markedsdata til at indhente valide databaser og målgrupper på såvel det danske som det udenlandske B2B marked.

Det er af afgørende betydning for vores telemarketingprojekters succes, at databasen og målgruppe selektionen er i top. Modtager vi en dårlig database, bliver resultatet uværgeligt ringe. Derfor er vi meget glade for den altid professionelle og kompetente rådgivning, vi får fra NN Markedsdatas meget dygtige databasekonsulenter.

Hos FGT opsporer vi nye kunder – for vore kunder – overalt på kloden. Jo mere præcis et databasegrundlag, vi modtager fra NN, desto bedre er vi i stand til afdække interessen for vore kunders løsninger – såvel i den store verden som i Danmark. Derfor går vi aldrig fejl af NN Markedsdata og den omhyggelige rådgivning, vi modtager fra deres side.

Læs mere om NN Markedsdatas internationale segmenteringsmuligheder her