Furesoe

Furesø Kommune

Flemming Ipsen, Erhvervskonsulent 

- Furesø kommune er i gang med mange spændende tiltag. Og en ting er sikkert - kommunen har et stort fokus på erhvervsudviklingen. Vi har historisk set mistet store statslige virksomheder, og den økonomiske krise resulterede i en negativ spiral med lukning og flytning af arbejdspladser ud af kommunen. Den tendens vender vi nu med en stærk og aktiv erhvervspolitik.

Furesø kommune har i samarbejde med NN Markedsdata valgt at udarbejde en række analyseløsninger blandt andet udviklingsanalyser, benchmarkinganalyser og erhvervsregister opdateringer, som skal være med til fortsat at sikre kommunen en plads i superligaen. Fælles for analyserne er, at de viser den historiske udvikling i kommunen. Samtidig viser analyserne trends og sammenhænge, som kan bruges til udvikling i fremtiden.

Tidligere manglede kommunen gode pejlemærker. Og manglen på de rigtige analyseværktøjer gjorde det vanskeligt at benchmarke sig mod andre kommuner og mod regionen. Fx var det vanskeligt at se hvor nye tilflyttende virksomheder kom fra, og det var vanskeligt at måle udviklingen over tid. Analyserne giver nu kommunen mulighed for at se både den historiske udvikling og trends og sammenhænge, som kan bruges til udvikling i fremtiden. 

Nu har vi fået nogle værdifulde værktøjer, som kan måle effekten på de indsatsområder, som sættes i gang. Kommunen har fået mulighed for at reagere på branchetendenser og kan se hvordan de forskellige virksomhedsformer bevæger sig.

Læs hele udtalelsen fra Furesø Kommune her.