home Erhverv Color

Datadating mellem køber og sælger

Peter Poulsen, Marketingkonsulent 

Der er to afgørende faktorer, når det gælder om at få succes som mægler på erhvervsejendomsmarkedet. Den ene er det netværk, som mægleren opbygger med sin menneskelige indsigt. Den anden er den aktive salgsindsats, hvor home Erhverv nu har en række meget effektive it-værktøjer til rådighed. Et af dem er intelligent segmentering på erhvervsmarkedet, hvor den primære kilde er OIS-data (Den Offentlige Informationsserver).

Sammen med NN Markedsdata har vi fastlagt omkring 50 parametre som fx beliggenhed, størrelse på ejendommen, anvendelse og ejerforhold. Det gør den enkelte home Erhverv-mægler i stand til at rådgive kvalificeret i forhold til både køber/lejer og sælger/udlejer - og kun bearbejde relevante emner med fx målrettet direct mail-henvendelser. Det er et meget fleksibelt, dynamisk og skalérbart salgsværktøj, der fremmer processen mellem de aktører på markedet, som vi gerne vil matche.