parkinn

Park Inn Copenhagen Hotel

Birgitta Giertz, Økonomichef

- Vi har haft adgang til NN Markedsdatas Internationale kreditrapporter gennem Navne & Numre® Erhverv i næsten et år nu. Det fungerer rigtig godt for os og det er let og effektivt at kunne kreditere alle kunder på ét sted – danske som udenlandske. Tidligere havde vi separate løsninger til kreditvurdering af hvert enkelt nordisk land. Derudover skulle vi købe individuelle rapporter på kunden i lande herudover, altså en helt fjerde løsning til kreditvurdering. Det var meget besværligt.

De Internationale kreditrapporter, vi får gennem NN Markedsdatas løsning, giver en simpel kreditrating, som er let og overskuelig at forstå, og i de fleste lande er fyldestgørende regnskabsdata også inkluderet i rapporterne. Vi kan derfor på meget enkel og hurtig vis foretage en vurdering af de kunder, vi ønsker. Ratingen på kunderne er så enkel og let forståelig, at vi ikke er afhængige af, at det er personer med økonomisk baggrund, som skal formidle informationerne videre. Vores salgs- og bookingafdeling kan selv trække rapporterne og få den fulde indsigt i kundens økonomiske situation, hvilket gør, at vi kan agere proaktiv i dialogen med kunden omkring kreditgivning.