Stat - region - kommune

Viden der skaber værdi for stat, region og kommune

NN Markedsdata er en af Danmarks førende vidensbanker. Vi skaber forretningsmæssige fordele og øget værdi for den offentlige sektor med opdateret viden om privatpersoner og virksomheder. Vi sørger ganske enkelt for, at du har den nyeste viden om virksomheder og borgere i din kommune - men også i nabokommunen.

NN Markedsdata hjælper en lang række danske kommu­ner med at skabe deres fremtidige vækst på baggrund af viden.

Kommune

Erstat mavefornemmelse med fakta
- i  live paperen kan du læse hvordan
en række danske kommuner har taget
det første skridt mod at basere
planlægningen af kommunens
udvikling på ægte viden og indsigt.

Viden til gavn for medarbejdere og jobsøgende borgere

Med online databasen Navne & Numre® Erhverv stiller du værdifuld viden til rådighed for alle medarbejdere i kommunen – men også til brugerne af fx jobcentret.

I vidensbanken henter I friske erhvervsinformationer om alle danske CVR-registrerede virksomheder - læs meget mere her.

Du kan også få en 5 dages prøveadgang til løsningen. 

Vil du vide mere?


Få identificeret den økonomiske udvikling i kommunen

Med de rigtige værktøjer bliver store mængder data til værdifuld viden – viden du kan bruge aktivt i den fremtidige planlægning for kommunens erhvervsudvikling.

Et af NN Markedsdatas specialer er at knække store datamængder og finde mønstre i dem. Vores data mining afdeling udarbejder intelligente analyser og finder trends og sammenhænge i erhvervslivets udvikling - naturligvis i samarbejde med dig. Det giver dig ny og brugbar viden om udviklingen i din kommune.

Her får du et overblik over analyserne, som øger din viden om kommunens erhvervsliv:

  • Vækstsanalyse: giver dig dyb indsigt i kommunens bestand af virksomheder. Analysen ser blandt andet på nøgletal, brancher, vækst og potentialeudvikling.
  • Benchmarkanalyse: sammenligner erhvervslivets udvikling i din kommune og region med andre kommuner og regioner.
  • Udviklingsanalyse: viser til- og fraflytning af virksomheder i din kommune og antallet af virksomheder som henholdsvis etableres og lukkes i kommunen.

Skab god dialog med borgerne i din kommune

Vi har specialiseret os i sikker markedsviden, som kommer ind under huden på borgerne i din kommune.  Du får viden om livsstil og adfærd. Værdifuld viden, som du bruger til at komme helt tæt på borgerne og til at skabe dialog i øjenhøjde. 

Segmenteringsværktøjet Cameo inddeler borgerne i 37 forskellige profiler. Inddelingen baseres på demografiske, geografiske og livsstilsbaserede variable.

Vil du kende borgersammensætningen i din kommune, giver vi dig svarene med en Cameo analyse. I analysen finder du de profiltyper, som er over- og under repræsenterede i kommunen set i forhold til den gennemsnitlige befolkning i Danmark. Målet med en Cameo analyse er at blive klogere på sammensætningen af borgere og få identificeret de profiltyper, som med fordel kunne trækkes til kommunen som tilflyttere – læs meget mere her.

Ovenstående er et bredt udpluk af vores løsninger, men vi tilpasser og sammensætter til enhver tid data ud fra dine behov og ønsker.